Kasulik teada

Millal tulla tehnoülevaatusele?

Sõiduauto ja kaubiku tehnoülevaatusele esitamine toimub sõiduki registreerimisnumbri viimase numbri järgi!

Number Soovituslik ajavahemik Kohustuslik tähtaeg
1 Detsember – Märts Märts
2 Jaanuar – Aprill Aprill
3 Veebruar – Mai Mai
4 Märts – Juuni Juuni
5 Aprill – Juuli Juuli
6 Mai – August August
7 Juuni – September September
8 Juuli – Oktoober Oktoober
9 August – November November
0 September – Detsember Detsember

Kontrolli oma sõiduki tehnoülevaatuse kehtivust:

Kui tihti tulla ülevaatusele?

SÕIDUAUTO

Esmane registreerimine

Vähem, kui 3 aastat tagasi
4 – 10 aastat tagasi
Üle 10 aasta tagasi

Periood

ei ole vaja
2 aastat
1 aasta

KAUBIK (<3,5t)

Vähem kui 1 aasta tagasi
Rohkem kui 1 aasta tagasi

ei ole vaja
1 aasta

MOOTORRATAS

Vähem, kui 3 aastat tagasi
3 – 10 aastat tagasi
Üle 10 aasta tagasi

3. aasta lõpuks
2 aastat
1 aasta

Mida kontrollida enne tehnoülevaatusele tulekut?

Enne tehnoülevaatust palume kontrollida:

 • kas sõidukis on olemas töökorras ja kehtiva kasutusajaga tulekustuti
 • kas sõidukis on olemas sõidu- ja pakiautodele ettenähtud autoapteek
 • kas sõidukis on olemas ohukolmnurk ja tõkiskingad
 • kas sõidukil kõik tuled põlevad
 • kas sõiduki rehvid on piisava mustriga
 • kas sõiduki vedelikud (mootoriõli, piduri-, jahutus- ja aknapesuvedelik) on normi piires.
 • et sõiduki mootor oleks töösoe

Sõidukite tehnoülevaatusele palume kaasa võtta alljärgnevad dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistus või selle B-osa
 • kehtiv liikluslkindlustuse poliisi
 • isikut tõendav dokument
 • volikiri, kui sõiduki tehnoülevaatusele esitaja ei ole omanik või registreerimistunnistusele märgitud kasutaja
 • kordusülevaatuse puhul eelmise ülevaatuse kontrollkaart
 • teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt erakorralisel ülevaatusel
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus

Registreerimistunnistuse lahtrisse JÄRGMINE ÜLEVAATUS on kantud järgmise ülevaatuse teostamise aeg!!!

Maanteeameti info

Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Lisaks sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.
Vale seadistus ja ebapiisav hooldus kahjustab lisaks mootorile ka keskkonda, põhjustades suuremat saastet ja kütusekulu. Tehnonõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteeliikluses juhtuvate õnnetuste tõenäosust.
Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust.

Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.
Sõiduki tehnoseisund peab olema vastavuses määruse „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ nõuetega.